Kontakt

 

VIENALA s.r.o.

Textilná 4

040 12 Košice

tel.: +421 55 789 87 11

e-mail: vienala@vienala.sk

 

 

Otváracie hodiny

 

Pondelok - Piatok od 9:00 do 14:00 hod.

Po dohode aj do 16:00 hod.

 

 

Identifikačné údaje

 

IČO: 36 569 321

DIČ: 2021754229

IČ DPH: SK2021754229

 

Spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri

Okresného súdu

Košice I, vložka 13810/V

 

Bankové spojenie:

IBAN: SK56 0200 0000 0019 4553 0558

BIC: SUBASKBX (VÚB banka)

 

 

VIENALA s.r.o.

Textilná 4

040 12 Košice

tel.: +421 55 789 87 11

e-mail: vienala@vienala.sk

© VIENALA s.r.o.

 

GDPR

Cookies