Príprava podkladov

Príprava podkladových súborov do tlače je častokrát podceňovaná súčasť grafiky, ktorá však môže pokaziť počiatočné nadšenie z výsledku.

Všetky podklady pred tlačou kontrolujeme

Súbory u nás prechádzajú predtlačovou kontrolou, avšak sú určité štandardy, ktoré je lepšie dodržiavať už od začiatku. Ušetrí sa tak pomerne veľa času a výsledok bude zodpovedať očakávaniam.

Farebné profily

Pomocou správne nastavených profilov dokáže softvér čo najvernejšie simulovať farebné podanie. Dopomáha tomu kvalitný kalibrovaný monitor, no ani ten vám nebude zobrazovať farby správne, ak sa nepoužije správny profil.

Profily je potrebné mať nastavené v každom používanom softvéri, teda od softvéru na úpravu fotografií, cez softvér na tvorbu vektorovej grafiky, softvér na sadzbu a úpravu textu, až po softvér na zobrazenie pdf súboru.

Farebné profily

Coated Fogra39

Pri tlači na natieraný papier

Uncoated Fogra29

Pri tlači na natieraný papier

Spadávky

Spadávka (angl. bleed) je okrajová časť dizajnu, ktorá sa po tlači oreže. Je však veľmi dôležitá pri grafike, ktorá siaha až po okraj dokumentu. Eliminuje totiž biele pásiky pri prípadných odchylkách tlače alebo rezania.

Rozlíšenie obrázkov

Obrázky v dokumente by nemali mať rozlíšenie nižšie ako 300 DPI. Pre menej náročné oko je ešte postačujúce rozlíšenie 200 DPI. Avšak menšie rozlíšenie obrázkov ako 150 DPI je už okom viditeľné a pôsobí „kockato“.

Rozlíšenie obrázkov 300 DPI

Formát súboru

Ak máme všetko hotové, najlepšie je pre tlač pripraviť PDF súbor. Jeho výhodou je, že pokiaľ sa správne pripraví, tak obsah vrátane písiem bude rovnaký, bez zmeny, na viacerých počítačoch.

Pri tvorbe PDF súboru do tlače preto odporúčame tvoriť súbor v štandarde PDF/X-1a, čím sa zabezpečí správna manipulácia s farbami, profilmi, písmami a viacerými ostatnými dôležitými vecami.

PDF Štandard PDF PDF/X-1a

Krátke zhrnutie

Farebné profily

Coated Fogra39 pre natierané papiere, Uncoated Fogra29 pre nenatierané papiere

Spadávky

3 mm + 3 mm vzdialenosť značiek od čistého rezu

Máte konkrétnu predstavu? Pošlite nám bližšiu špecifikáciu a radi vám vypracujeme cenovú ponuku.